مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری

مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری

   زباني ديرين و قديمي به نام «آذري» كه شاخه‌اي از زبان پهلوي بود است. به‌زعم اين گروه اين زبان بيشتر زبان محاوره و گفتاري مردم منطقه محسوب مي‌شد و كماكان زبان نوشتاري همان فارسي دري رايج در ساير نقاط فلات ايران مي‌بود.   ابوعبدالله بشاري مقدسي در احسن التقاسيم…