ممقان؛ شهر کوچکی که یک تنه در برابر تحریم ایستاد

ممقان؛ شهر کوچکی که یک تنه در برابر تحریم ایستاد

  در 35 کیلومتری جنوب غربی تبریز، آنجا که ارتفاعات سهند به حداقل می‌رسد و جلگه‌ها دامن پهن می‌کنند، درنقطه‌ای میان ایلخچی، اسکو و آذرشهر مردمی زندگی می‌کنند که اهل نبردند، نبرد با اقتصاد وابسته، جنگ با بیکاری و فقر، یک مصداق واضح و روشن از اقتصاد مقاومتی. این 13…