بازی جدید فراکسیون: از بیت رهبری تاییدمان کردند

بازی جدید فراکسیون: از بیت رهبری تاییدمان کردند

در اولین و آخرین جلسه فراکسیون به اصطلاح مناطق ترک نشین آقای "الف" نماینده قم دیرتر از سایرین وارد جلسه می شود.برخی حاضرین علت تاخیر را جویا می شوند.آقای الف می گویند: از بیت رهبری تماس گرفته بودند و می پرسیدند که چه کار می کنید؟ من هم گفتم می…

تأملی در مورد فراکسیون ترک‌نشین/احمد آریایی نژاد

تأملی در مورد فراکسیون ترک‌نشین/احمد آریایی نژاد

اصولا تشکیل فراکسیون برای افزایش رفاه ملت و یا رفع یکی از نیازهای اولیه شهروندان است و باید در جهت منافع مملکت باشند. اما باید در مورد فراکسیون های قومی کمی تأمل کرد و تبعات آن را سنجید و مورد ارزیابی قرار داد، تأسیس فراکسیون قومی ترک نشین ممکن است…