اعتراض باکو به آسوشیتدپرس بخاطر “مذهبی” جلوه دادن مناقشه قرباغ

اعتراض باکو به آسوشیتدپرس بخاطر “مذهبی” جلوه دادن مناقشه قرباغ

تلاش براي رنگ مذهبی دادن به مناقشه قره باغ کوهستاني در گزارش آسوشيتدپرس از ديدار روساي جمهوري آذربايجان و ارمنستان در وين، رويکرد درستي نيست. » حکمت حاجي اف افزود : « براي سرپوش گذاشتن بر تجاوز و اشغالگري ايروان، از عوامل مختلف از جمله عامل دين استفاده مي شود…