پاسخ آذریها به نامه سرگشاده عیسی نظری به سردبیر مهرنامه

  آقای عیسی نظری، سردبیر نوید آذربایجان! با آرزوی شفای عاجل و صحت قوای دماغی! نامه شما به همراه غلط‌های املایی ملاحظه شد. باید بگوییم حق با شما است. روزگار بدی شده است. آنقدر بد که وطن فروشها و تن فروشها، مثل آنهایی که حتما می‌دانید،می شناسید و هر روز…

انتشار شماره جدید «سیاست نامه»

انتشار شماره جدید «سیاست نامه»

شماره 4-5 فصلنامه «سیاست نامه» منتشر شد. به گزارش وب سایت خبری--تحلیلی «آذریها» این نشریه که در حوزه اندیشه سیاسی فعال است، هر فصل با مطالب و نوشته هایی از استاد سیدجواد طباطبایی، اندیشمند تبریزی و بسیاری دیگر از نویسندگان و اندیشمندان نام آوازه منتشر می شود. در این شماره…

داریوش شایگان: ایران همیشه یک امپراطوری بوده است که همه اقوام را پذیرفته/ تنها کشور واقعی خاورمیانه ایران است

داریوش شایگان: ایران همیشه یک امپراطوری بوده است که همه اقوام را پذیرفته/ تنها کشور واقعی خاورمیانه ایران است

تصویر داریوش شایگان متفکر و فیلسوف معاصر بر صفحه نخست شماره جدید مجله «مهرنامه»نقش بست. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی«آذریها» سرگی بارسقیان و مهدی یزدانی خرم در گفتگو با داریوش شایگان به موضوع های گوناگونی از جمله آثار وی، شریعتی، بنیادگرایی سلفی، شاعران فرانسوی و وضعیت تهران از جمله…

درباره خاستگاه انتحال

درباره خاستگاه انتحال

آواز»، نه از استاد مظنون و متهم به سرقت کلمه‌ای صادر شده است و نه از گروه، دانشکده و دانشگاهی که ردای استادی را بر قامت یکی بزرگ‌ترین طراران همۀ ادوار دانشگاه تهران راست کرده‌اند. من از نخستین سال‌های دهۀ چهل شمسی تحولات رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران…