فضاسازی منفی برخی افراد مشکوک در ترکیه علیه سردار سلیمانی

فضاسازی منفی برخی افراد مشکوک در ترکیه علیه سردار سلیمانی

گروههای و افراد «افراطی» نزدیک به حکومت ترکیه در نخستین سالروز شهادت سردار سلیمانی دست عملیات تخریبی و فضاسازی زدند. به گزارش سایت خبری-تحلیلی «آذری‌ها» در حالی که برخی از فعالان سیاسی ترکیه در روزهای گذشته با کوشش های مدنی در شبکه های اجتماعی، تلویزیونی و نشست ها، یادبودهایی برای…