مک کین:جمهوری باکو هدف بعدی پوتین

پوتین، جمهوری باکو است و ما در انتظار این می باشیم.مک کین افزوده است: در مورد مناقشه قره باغ کوهستانی نیز این را می توانم بگویم که طرفین مناقشه باید خودشان آن را حل کنند و به یکدیگر نزدیک شوند. آمریکا از هر گامی که به خاطر صلح برداشته شود،…