تعلیق سه مامور ناجا به دلیل ضرب و شتم یک شهروند ارمنی

تعلیق سه مامور ناجا به دلیل ضرب و شتم یک شهروند ارمنی

نظامی فرستاده شد.سرکلانتر، رئیس کلانتری و مأموران مرتبط با پرونده کارواش مجیدیه تهران معلق شدند. به دنبال حادثه پیش‌ آمده در کارواشی که فرد ارمنی متصدی آن بود و حوادثی که به وقوع پیوست به دستور فوری فرمانده ناجا سرکلانتر منطقه، رئیس کلانتری و سه مأمور بی‌پروا از کار معلق…