ظریف: ترکیه ناسپاس است/ شب کودتای نافرجام برای حکومت شان بیدار بودیم

ظریف: ترکیه ناسپاس است/ شب کودتای نافرجام برای حکومت شان بیدار بودیم

روزنامه ایران: وزیر امور خارجه ایران «ترکیه» را همسایه‌ای کم حافظه و قدرناشناس می داند. توصیفی که بعد از موضعگیری مدعی‌جویانه رؤسای بلندپایه آنکارا مبنی بر مداخله تهران در امور داخلی کشورهای منطقه چندان عجیب و دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. چنانکه وزیر خارجه ترکیه در موضعی کم سابقه…