آذرتاج: جشنواره فیلم یهودیان جمهوری باکو در ناصره برگزار شد

جشنواره که با حمايت شهرداري «عفوله» و با سازماندهي مرکز فرهنگي انجمن دوستي اسراييل-آذربايجان « AzIz»  و مرکز يهودي تووشي « Tovushi» آمريکا برگزار شده است، 65 کشور حضور دارند. آذرتاج افزود : اين دو مرکز تلاش دارند مردم اسراييل را با تاريخ و فرهنگ آذربايجان و نيز با زندگي…