توضیحات نماینده شادگان درباره یک اقدام مشکوک:چنین طرحی را پیگیری نمی کنم

توضیحات نماینده شادگان درباره یک اقدام مشکوک:چنین طرحی را پیگیری نمی کنم

والمسلمین مجید ناصری نژاد در گفت و گو با «قانون» درباره اینکه چطور سخنانی به نقل از وی مطرح شده است ، توضیح داد: تغییر نام شادگان در حد ایده بین برخی از مردم مطرح است. در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی اینجانب نیز خبرنگاری در این مورد از بنده…