تجزیه طلب فراری جزو 30 تن شرمانه نویس به ترامپ

تجزیه طلب فراری جزو 30 تن شرمانه نویس به ترامپ

به گزارش آذری ها به نقل از آناخبر 30 نفر از اعضای گروه‌های ضد ایرانی در شرم نامه‌ای به دانلد ترامپ، رییس جمهور تازه کار آمریکا، از وی خواسته‌اند ضمن تجدید نظر در توافق هسته‌ای، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کند. "علی اصغر حقدار" از جمله خائنین به کشور است که…