نفوذ زبان فارسی در شرق آسیا

نفوذ زبان فارسی در شرق آسیا

حافظه ایزاهانید، دانشجوی زبان فارسی در مالزی، در روزنامه «بریتاهاریان» این کشور، مقاله‌ای تحت عنوان «زبان فارسی؛ ابزار دیپلماسی و رسمی منطقه مالایو در دوران باستان» نوشته و در آن به نتایج تحقیقات تازه‌ای که با موضوع میزان و سابقه نفوذ این زبان در شرق آسیا انجام شده، پرداخته است.…