تاکید نماینده یهودی مجلس جمهوری باکو بر فروش جنگ افزار اسرائیلی به باکو

 «آذويزيون» ، نماينده يهودي مجلس باکو گفت : « ارمنستان حق ندارد که در اين باره به اسراييل يادداشت تسليم کند. اسراييل دولتي مستقل است که به فروش سلاح مشغول است. از اين نظر، مسئوليت فروش هر چيزي به ديگران را خود به عهده دارد. ارمنستان هيچ گاه نمي تواند…