حقیقت پور: اردوغان نوکر عربستان شده است

باشد.منصور حقیقت پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه اردوغان دولت سعودی را مبرا از حادثه منا دانست گفت: متاسفانه رئیس جمهور ترکیه دولت عربستان مبرای از قصور و در کشتار مردم بیگناه مسلمان در منا عنوان کرد که ضمن محکوم کردن این…