آیت الله هاشمی در حال عیادت از آوارگان قراباغ

آیت الله هاشمی در حال عیادت از آوارگان قراباغ

ایران تنها دولتی بود که در جنگ قر ه باغ قصد ایجاد صلح و میانجی گری بین طرفین مخاصمه داشت. مقامات ایرانی تلاش زیادی برای این کار کردند. حتی یک هواپیمای ایرانی بر فراز منطقه از سوی موشک های نا شناس مورد هدف قرار گرفت و عده ای از دیپلمات…