فرماندار تبریز: هیچ مجوزی برای تجمع در تبریز صادر نشده است/تلاش پان ترکیسم برای هرج و مرج

فرماندار تبریز اعلام کرد که چنین مجوزی از سوی استانداری صادر نشده است.به گزارش نصر «رحیم شهرتی فر» با اعلام این مطلب گفت: هیچ درخواستی مبنی بر صدور مجوز تجمع به فرمانداری تبریز واصل نشده و بالطبع مجوزی هم صادر نشده است.وی در ادامه با محکوم کردن اهمال کاری صدا…