روزنامه «آذربایجان» خبر داد: حمایت یک نماینده مجلس از عناصر قومگرا

روزنامه «آذربایجان» خبر داد: حمایت یک نماینده مجلس از عناصر قومگرا

روزنامه «آذربایجان» قدیمی ترین نشریه تبریز، طی گزارش از حمایت یک نماینده مجلس از عناصر «قومیت گرا» خبر داد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» به نظر می رسد اشاره این روزنامه به همایش موسوم به «زبان مادری» است که توسط عده ای عوامل قومگرا در دانشگاه علوم پزشکی…