مرز ایران و ترکیه همچنان ناامن

 مرزها بسته است.وی ادامه داد: دولت ترکیه دو مرز رازی-کاپیکولا و سرو-حسن دره را به دلیل مشکلات تأمین امنیت بسته است.وی افزود: درگیری های چند ماه اخیر در شرق و جنوب شرقی ترکیه باعث شده مقامات ترکیه مرزهای را بر روی کامیون، اتوبوس و حتی عابر پیاده در حال تردد…