سخنرانی دکتر احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

سخنرانی دکتر احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

غیر رسمی و دانشگاهی و در حضور جمع کثیری از اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه های مختلف تهران، پژوهشگران "مقیم" و "مهمان" پژوهشکده، و تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران مطرح کرد و به سئوالات حضار پاسخ داد. دکتر کیهان…