نگاه عربستان به ایران در اسناد تازه منتشر شده ویکی لیکس

نگاه عربستان به ایران در اسناد تازه منتشر شده ویکی لیکس

 محرمانه وزارتخانه‌های مختلف عربستان دست یافته است. پایگاه ویکی لیکس روز جمعه 19 ژوئن (29 خرداد) اسنادی را منتشر کرد که بیشتر آن نامه‌هایی محرمانه از سفارتخانه‌های عربستان در نقاط مختلف جهان است. این اسناد شامل گزارش‌های بسیار محرمانه از نهادهای دولتی عربستان از جمله وزارت کشور و اداره کل…