پارلمان هلند لایحه پذیرش نسل کشی ارامنه را تصویب کرد

و 13 رای منفی به تصویب رسید.در این لایحه آمده است:ما نسل کشی سال 1915 میلادی در امپراتوری عثمانی را محکوم کرده و آن را به رسمیت می شناسیم و امیدواریم ترکیه در راه بهبود روابط خود با ارمنستان قدمهای مثبتی برداشته و با تاریخ خود روبرو شود.همچنین امیدواریم مراسم…