راز پاول

راز پاول

ناصر همرنگ: سال‌ها پیش در پایانه‌های دهه‌ی هفتاد با پیرمردی دیدار کردم که ادعا می‌کرد تنها بازمانده از شمار سه‌چهارنفر حمال نعش‌کش شهرداری است که در آن سال‌های دوردست جنازه‌ی دکتر پاول را با دست‌های خودشان در جایی گم و گور واقع در پشت تپه‌ی نادری شهر اردبیل به خاک کرده‌اند.…

سخنی با پزشکان پیرامون معنای قومیت

سخنی با پزشکان پیرامون معنای قومیت

پیرو این توئیتی که گذاشتم، طی روزهای گذشته با برخی از مسئولان و پزشکان محترم گفتگوهایی داشتم. اول اینکه بی‌نهایت از آنها ممنونم که قول مساعد دادند این فرم اصلاح شود و بند پرسش از قومیت حذف شود. دوم اینکه بابت لحن این توئیت دلگیر بودند که از آنها صمیمانه…