مطالعاتی درباره منابع آب دریاچه ارومیه و ویرانگری چاه های عمیق/فیروز منصوری

مطالعاتی درباره منابع آب دریاچه ارومیه و ویرانگری چاه های عمیق/فیروز منصوری

در سال 1348، حسین برزگر، کتابچه ای با عنوان «دریاچه رضائیه» در ارومیه به چاپ و نشر رسانیده و در گفتار آب های «جاری رویه زمین» چنین نگاشته‌اند:«... در مدت چهار ماه از سال، 11 رشته رود نسبتاً بزرگ پرآب، با جریانی تند وارد دریاچه می‌شود که از لحاظ مقدار آب در…