چرا تراکتورسازی نتیجه نمیگیرد؟

چرا تراکتورسازی نتیجه نمیگیرد؟

تراکتورسازی در مصاف با استقلال تهران (19 مرداد) هم بازی را باخت و هم اخلاق را.باخت های مکرر تراکتورسازی در یکسال گذشته محصول کادر فنی و یا فقدان پول و اعتبار نیست.تراکتورسازی گران ترین تیم لیگ امسال است. بلکه محصول شعارهای قومیتی است که از خارج هدایت میشود. وندالیسم نهفته…