تجمع اربعین و ظهور یک بازیگر منطقه‌ای جدید/یوسف سیفی

تجمع اربعین و ظهور یک بازیگر منطقه‌ای جدید/یوسف سیفی

کشور عراق اگرچه با معضل داعش دست به گریبان است، اما دیگر هیچ نهاد رسمی در آن، از افزایش آزادی‌های اجتماعی شیعیان نمی‌ترسد. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز سرکوب شیعیان آنگونه که در گذشته وجود داشته، به شدت هزینه‌زا شده و توان اثرگذاری اجتماعی و سیاسی شیعیان ارتقاء…