تحریف مصاحبه عثمان اوجالان با مجله چشم انداز از سوی عوامل بیگانه گرا

تحریف مصاحبه عثمان اوجالان با مجله چشم انداز از سوی عوامل بیگانه گرا

 گذشته به انتشار اخبار تحریک آمیز و دروغین پرداختند.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» سایت های آرازنوز و اویناشجی سسی (که هر دو از طرف یک تیم واحد در ترکیه اداره می شوند) با انتشار اخباری کذب در خصوص مصاحبه اخیر استاد احسان هوشمند با عثمان اوجالان با  نقل…