باز هم نوبت اقلیم است

باز هم نوبت اقلیم است

 به‌تحلیل پیشینه همکاری‌های سیاسی‌وامنیتی بین ایران و عراق و به‌ویژه ناحیه خودمختار کردستان‌عراق بپردازد. مقاله به‌درستی بر لزوم همکاری بین ایران و کردهای عراق با تکیه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی و خوانش ایرانی از تحولات منطقه تاکید کرده بود و باز به‌درستی به انتقاد از عملکرد رسانه‌های وابسته به اتحادیه…