جمع آوری و لغو امتیاز یک کتاب نفرت پراکن از نمایشگاه کتاب تبریز/ نقدی بر کسروی یا نقدی بر حاکمیت ایران بر آذربایجان؟

جمع آوری و لغو امتیاز یک کتاب نفرت پراکن از نمایشگاه کتاب تبریز/ نقدی بر کسروی یا نقدی بر حاکمیت ایران بر آذربایجان؟

 کتابی با محتوای تجزیه طلبانه که به شکل مشکوک و غیرقانونی از اداره کل ارشاد تبریز مجوز گرفته بود، با دستور وزارت ارشاد جمع آوری شد.  به گزارش سایت خبری-تحلیلی آذریها، کتابی که ظاهرا" در پی نقد یکی از کتاب های قدیمی احمد کسروی(آذری زبان باستان/1304)بود، توسط وزارت ارشاد از…

توبه نامه کسروی در نشریه العرفان؟ ادعای کذب دیگر از سوی پان‌ترکیسم

توبه نامه کسروی در نشریه العرفان؟ ادعای کذب دیگر از سوی پان‌ترکیسم

مدتی است که برخی از نشریات و رسانه های مبتذل وابسته به ارتجاع قومی، با دست به دست کردن یک مقاله از احمد کسروی که در نشریه عربی العرفان سوریه با موضوع زبان ترکی در ایران منتشر شده بود، مدعی توبه کسروی در اواخر عمر شده اند. ارتجاع قومی که…