کشته شدن قهرمان کشتی جمهوری باکو در سوریه

کشته شدن قهرمان کشتی جمهوری باکو در سوریه

 در سوریه و در حالی که در صفوف نیروهای جهادی می جنگید کشته شده است.باخشالیف قبل از عظیمت به سوریه کارمند و مربی شورای ملی المپیک جمهوری باکو بوده است.این احتمال وجود دارد که وی به دستور دستگاههای امنیتی این حکومت به سوریه رفته باشد. جمهوری باکو یکی از حامیان…