تعطیلی واحد زبان محلی در دانشگاه صنعتی ارومیه به دلیل عدم استقبال دانشجو

تعطیلی واحد زبان محلی در دانشگاه صنعتی ارومیه به دلیل عدم استقبال دانشجو

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه، واحد زبان محلی این دانشگاه را که به صورت اختیاری در دو واحد برای دانشجویان ارائه می شد حذف کرد. به گزارش وب سایت-خبری تحلیلی آذریها، این کلاس در ترم تحصیلی گذشته به حد نصاب نرسیده است.از سوی دیگر بر اساس سابقه خبری رد پای…

پانترکیسم و کمونیسم دو تجربه تاریخی؛ انتقال میراث ایدئولوژی

پانترکیسم و کمونیسم دو تجربه تاریخی؛ انتقال میراث ایدئولوژی

مجددا روسیه را احیا کردند و 70 سال عملا نیمی از جهان را زیر نفوذ ایدئولوژی خود بردند و ویترینی از یک سبک زندگی جدید و غیر غربی را برای جهانیان به نمایش درآوردند. اما پاشاهای ترک که وارث عثمانی بودند، جمهوری جدیدی پی ریختند که برخلاف همسایه قدرتمند سرخ…