«به»؛ حرف اضافه یا ابزاری برای تجزیه‌ی ایران؟!

«به»؛ حرف اضافه یا ابزاری برای تجزیه‌ی ایران؟!

رضا کریمی:یکی از مواردی که تمام کشورهای جهان ذره‌ای در صیانت از آن تساهل و تسامح نمی‌کنند، بدون شک «قانون اساسی» است. اما شوربختانه در سال‌های اخیر این مورد در کشور ما -که به دلایل گوناگون باید مراقبت بیشتری از قانون اساسی صورت گیرد- در برخی موارد مغفول می‌ماند. یکی…