گرد و خاک سدسازی ترکیه در چشم کردستان ایران

گرد و خاک سدسازی ترکیه در چشم کردستان ایران

عراق تحمل کنند.طالب حیدری در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به شدت بارش گرد و خاک در ماه‌های خرداد و تیر امسال می‌گوید: براساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، بهار و تابستان امسال آسمان آبی کردستان همچنان ردای خاکستری برتن می‌کند و تنفس آغشته به خاک، گلوی شهروندان را مي‌فشارد.او مي‌افزايد: پدیده…