اصابت گلوله توپ به یک روستای مرزی در شهرستان خدا آفرین

اصابت گلوله توپ به یک روستای مرزی در شهرستان خدا آفرین

داشت: این درگیری‌ها عمدتاً در عمق منطقه مورد مناقشه روی داده و هنوز هم ادامه دارد.وی از اصابت 3 گلوله انفجاری به نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین در ساعت 19 روز شنبه خبر داد و گفت: خوشبختانه این اتفاق به‌غیر از خسارت مختصر به یکی از تیرهای برق فشار…