بر اساس گزارش سازمان ملل،ارومیه هفتمین شهر توسعه یافته ایران

بر اساس گزارش سازمان ملل،ارومیه هفتمین شهر توسعه یافته ایران

به عنوان اولین شهر توسعه یافته ایران مطرح شده بود،همچنان موقعیت برتر خود را حفظ کرده است. سامانه اطلاع رسانی شهرداری ها (سی. تی. پرس) با اعلام این خبر گزارش داد:شهر‌های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم، به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم قرار دارند.براساس اعلام مجله apostrophe یو.ان apostrophe (U.N)…