زرتشت علیزاده: “جبهه خلق” زمینه فاجعه 20 ژانویه باکو را فراهم کرد

زرتشت علیزاده: “جبهه خلق” زمینه فاجعه 20 ژانویه باکو را فراهم کرد

« حاکمیتی که یکی از پایه های استقرارش وقوع رویداد 20 ژانویه است، هیچ میلی به تحقیق و روشن شدن علل واقعی این رویداد ندارد و طبیعی است که خودش را افشاء نمی کند» به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها به نقل از رادیو آزادی، زرتشت علیزاده فعال سیاسی…