چهارمین کنگره سراسری آذربایجانی های جهان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵
چهارمین کنگره سراسری آذربایجانی های جهان

در باکو برگزار خواهد شد.»

به گزارش وب سایت «کمیته دولتی امور دیاسپورا» جمهوری باکو، «چهارمین گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا» در روزهای سوم و چهارم ژوئن ( اواسط خرداد) در باکو برگزار می شود.

به منظور تدارک چهارمین کنگره آذربایجانی های دنیا در باکو ، کمیته ویژه ای تشکیل شده است. در این گردهمایی، پانصد تن از نمایندگان دیاسپورای آذربایجان در 49 کشور جهان و نیز  50 میهمان متشکل از سیاستمداران و دانشمندان و افراد صاحب نفوذ اجتماعی از کشورهایی که به داشتن مناسبات دوستانه با آذربایجان شناخته می شوند،  شرکت خواهند کرد.

در این گردهمایی، کارهای انجام شده از زمان برگزاری سومین گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا تاکنون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

همچنین در این گردهمایی درباره وظایف پیش رو در زمینه اطلاع رسانی به دنیا درباره حقایق آذربایجان در دنیای کنونی ، نحوه بکارگیری شیوه های نوین تبلیغاتی و اطلاع رسانی و نیز استفاده از فناوری های نوین، مشکلات موجود برسر راه حمایت از حقوق و آزادی های هم تبارانمان و نیز راه های حل این مشکلات ، جذب جوانان به سازمان های دیاسپورا ، سازماندهی سازمان های لابی و نیز سایر موضوعات مهم، تبادل نظر خواهد شد.  

تشکیل نشست های کارشناسی درباره این موضوعات در گردهمایی باکو و انجام دیدارهایی با نمایندگان ادارات دولتی ذیربط جمهوری آذربایجان نیز در برنامه کار این گردهمایی درنظر گرفته شده است.

در این گردهمایی ، تعیین دقیق وظایف پیش روی سازمان های دیاسپورا و  تدوین استراتژی فعالیت سازمان های دیاسپورا براساس واقعیات موجود و نیز  تهیه طرح تبلیغاتی واحد در چارچوب رایزنی های لازم برای  اطلاع رسانی به جامعه جهانی در خصوص حقایق آذربایجان  در نظر گرفته شده است.

در پایان این گردهمایی چند سند مکتوب به تصویب خواهد رسید.

لازم به یادآوری است که هم اکنون 450 سازمان دیاسپورای آذربایجان در بسیاری از کشورهای دنیا به فعالیت مشغولند.  

نخستین گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا به ابتکار حیدرعلی اف ،در  نهم و دهم نوامبر 2001 در باکو برگزار شد.

پنج سال بعد، به فرمان الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان در شانزدهم مارس 2006 ، دومین گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا در باکو برگزار شد. سومین گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا نیز در پنجم و ششم ژوئیه 2011 در باکو برگزار شد