پیشه وری؛ایرانیت،پان ترکیسم و نکوهش قتل‌عام ارامنه

پیشه وری؛ایرانیت،پان ترکیسم و نکوهش قتل‌عام ارامنه

مطالعه مقالات این نشریه و همچنین نشریه آژیر برای پی بردن به افکار و فعالیت های جعفر پیشه وری پیش از 1324 اهمیت زیادی دارد. ذهنیتی که امروزه از پیشه وری به وجود آمده است در چارچوب اقدامات وی در فرقه دموکرات آذربایجان در سال های 1324- 1325 بود. اما…

در صورت تحقق پروژه داعش،ترکیه باید آماده تجزیه آذربایجان از ایران باشد

در صورت تحقق پروژه داعش،ترکیه باید آماده تجزیه آذربایجان از ایران باشد

 اجاقی» برگزار گردید. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها شعبات «تُرک اجاقی» در شهرهای سامسون و لوله بورقاز ترکیه از برخی عناصر ارتجاع قومی جهت سخنرانی در خصوص ایران و آذربایجان دعوت به عمل آورد.وب سایت این نهاد تا کنون چکیده ای از سخنرانی ها و اظهارات مطروحه…