«زبان آذری» یا زبان ترکی؛ مساله این است!

«زبان آذری» یا زبان ترکی؛ مساله این است!

با این وجود مستندات تاریخی زیادی دال بر استعمال مفهوم آذری/ آذربایجانی در قرون گذشته وجود دارد. جغرافیدانان مسلمان و ایرانی در آثار فارسی و عربی و حتی ارمنی از این مفاهیم بارها استفاده کرده اند. فقط دشمنان آذربایجان (یعنی پان ترکیسم) است که دل خوشی از این مفاهیم ندارد…

زبان آذری

زبان آذری

بعضی ده‌ها‌ و نقطه‌های دوردست هنوز وجود دارد. تغيير زبان گفتاری از آذری ايرانی به آذری ترکی از زمان تسلط سلجوقيان آغاز شد و در دوره‌ی تسلط ترکمن‌ها و آغاز عصر صفوی بيش‌تر شهرها و ده‌ها را شامل شد.  ريشه‌ی نام آذربايجان  آذربايجان در فارسی ميانه آتورپاتکان، در آثار کهن…

زبان آذری بعد از اسلام

زبان آذری بعد از اسلام

بن البعيث» نام مي‌برد كه با متوكل عب‍ّاسي به جنگ پرداخته است؛ او مي‌نويسد:«حدث‍ّني انه انشدني بالمراغه جماعة من اشياخها اشعاراً لا بن البعيث بالفارسيه و تذكرون ادبه و شجاعه و له اخباراً و احاديث»(طبري،‌ 1363، ج 7: وقايع 235ه‍ـ).ترجمه: به من نقل كرد كه در مراغه گروهي از بزرگان…

آذربایجان و زبانش/کاظم آذری

آذربایجان و زبانش/کاظم آذری

  برلن چاپ كرده بود، در اعلام جغرافياي ايران درباره زبان آذربايجان تصريح كرده بود كه: زبان حقيقي پهلوي زبان آذربايجان است كه زبان اشكانيان بوده است. مضاف بر اين پروفسور ماركوارت در سال 1918، اران را كه قسمتي از سرزمين قفقاز توسط مساواتچي‌ها، آذربايجان ناميده شده بود، سخنراني انتقادي…

تات و تاتی

تات و تاتی

   از چه زباني است و ريشه و معني آن چيست؟ در اين‌جا، چون جايش نيست كه درباره‌ي آن به تفصيل سخن بداريم، از اين رو كوتاه شده‌ي عقيده‌ي دانشمندان را ياد كرده، كساني را كه خواستار بيش از اين باشند، به دائره‌المعارف اسلام (واژه‌هاي تات، تاجيك، تازي) راهنمايي مي‌كنيم.…