ما و الگوی سیاست قومی هندوستان

ما و الگوی سیاست قومی هندوستان

ابتکار| چندی است که با ایجاد معاونتی در حوزۀ اقوام و مذاهب در دفتر ریاست جمهوری و پیش کشیدن بحث های قومی و نیز آموزش زبان های محلی در مدارس تب و تابی در محافل سیاسی و فرهنگی و نیز فعالان قومی واگرا درگرفته است، در همین روزها یکی از…

عثمانی گری و نوعثمانی گری در دو روایت

عثمانی گری و نوعثمانی گری در دو روایت

این روایت که به کلی متفاوت از گفتار خشن کمیته اتحاد و ترقی و همچنین اقتدارگرایی کمالیست‌ها بود، رجعت به گذشته براساس منطق جغرافیایی خلافت عثمانی صورت می‌گرفت. این گذشته تاریخی از نظر اسلام‌گرایان جدید، علاوه بر انعطاف، مبتنی بر واقعیات نیز بود و با وهم و خیال «توران» تفاوت…

سفیر ایران در ترکیه: صلح ترکیه با «پ.ک.ک» در راستای منافع ایران است

سفیر ایران در ترکیه: صلح ترکیه با «پ.ک.ک» در راستای منافع ایران است

از تحلیل‌گران روزنامه ملیت، در خصوص مسائلی مختلفی چون سوریه، مناسبات با ترکیه و روند مذاکرات صلح به گفتگو پرداخت. آن چه در ذيل می‌آید ترجمه‌ای از این مصاحبه است.فیکرت بیلا در ابتداي اين مصاحبه بيان داشته است كه با سفیر ایران در ترکیه در خصوص تنش در روابط ایران…

دورنمای دیپلماسی ایران در عصر روحانی

دورنمای دیپلماسی ایران در عصر روحانی

یاری رسانده و تعاملی سازنده میان ایران و جهان ایجاد نماید. پیروزی دکتر روحانی همانگونه که خود وی بارها ابراز کرده بود پیام اعتدال وعقلانیت به جهان داده است و البته درکنار آن نشانی از اراده ملی ایرانیان بر تعیین سرنوشت خویش بوده و قدرت ملی دولت ایران را که…