نورزتان پیروز نورزتان پیروز

کردهای آران و قفقاز

و آداب و رسوم کُردی در میان آنان شده است.»کردپرس، سرویس بین الملل- بسیاری از کُردهای جوان جمهوری آذربایجان قادر به صحبت کردن با زبان مادری خود نیستند، تحولات تاریخی و اشغال این منطقه توسط شوروی کُردها را در حاشیه این کشور غنی از نفت قرار داده است. هرچند توصیف…

قطر و بررسی موضوع کردها!

قطر و بررسی موضوع کردها!

برای منازعات تبدیل شده اما این اقدامات مداخله جویانه که عربستان و قطر با دیدارهای پی در پی با مسعود بارزانی در سال اخیر در پی گرفته اند آیا ادامه همان طرح مشهور تجزیه منطقه، است؟ آیا این 2 کشور از عوامل پشت صحنه اختلافات و درگیری های طایفه‌ای در…