ادعای جدید رامیز مهدی اف: نادر شاه از امپراطوران آذربایجان بود!

۱۰ خرداد, ۱۳۹۴
ادعای جدید رامیز مهدی اف: نادر شاه از امپراطوران آذربایجان بود!

روند تحریف تاریخ در جمهوری باکو با تمام سرعت پیگیری می شود. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها «رامیز مهدی اف» دبیر شورای عالی امنیت ملی ج.آذربایجان و دومین فرد قدرتمند این کشور در کتابی که اخیرا منتشر ساخته، نادرشاه افشار را به عنوان یکی از “امپراطوران ترک آذربایجان” معرفی کرده است. وی سال گذشته کتابی دیگر با همین رویکرد در خصوص شاه اسماعیل و صفویان منتشر کرده بود.

در مراسم رونمایی از کتاب مهدی اف با نام «نادر شاه افشار، مکالمات دیپلماتیک» که هفته پیش در باکو برگزار گردید، عنوان شد که برخی تلاش می کنند شاه اسماعیل،نادر شاه و آقامحمدخان را به عنوان پادشاهان ایران معرفی نمایند!
در این مراسم «یعقوب محمود اف»، مدیر انستیتو تاریخ آکادمی ملی علوم ج.آذربایجان با بیان اینکه برخی سعی دارند در فضای اینترنت شخصیت های آذربایجان را لکه دار کنند از مورخان ارمنی هم انتقاد کرد. وی گفت باید این مسئله را مد نظر داشته باشیم که پادشاهان آذربایجان، ایران امروزی و سایر سرزمین ها را اداره می کردند!
گوهر باخش علی اوا، مدیر بنیاد خاورشناسی آکادمی علوم ج.آذربایجان نیز در این مراسم اعلام کرد که در تاریخ شناسی ایران 23 کتاب و رساله در رابطه با نادرشاه منتشر شده است و در تاریخ شناسی جدید ایران نیز پژوهش های نوینی در این خصوص در حال انجام است.  وی گفت در ایران دو دیدگاه نسبت به نادر شاه وجود دارد. یک دیدگاه مثبت به عنوان نجات دهنده کشور و دولتمداری ایران و دیدگاه دوم نگاه سرزنش آمیز به دلیل اقداماتی که در سال آخر عمر انجام داد. ولی در حقیقت نادر شاه افشار حامل اندیشه وحدت ترکان [پان ترکیسم!؟] بود و نقش مهمی در دولتمداری ما (!؟) داشت.  وی ادامه دارد در تاریخ، نادرشاه به عنوان امپراطور ایران معرفی می شود، هر چند اصلیت وی انکار نمی شود ولی آنها می گویند که نادر «در خدمت» دولتمداری ایران بوده است.
به نظر می رسد این مسئله که مقامات رسمی و عالی رتبه جمهوری باکو سعی در تراشیدن سنت کشورداری و دولتمداری از طریق تحریف آشکار تاریخ دارند، نشان دست خالی بودن آنها است. تمام منابع بین المللی نادرشاه را به عنوان پادشاه ایران می پذیرند. تاریخ سازان جاعل در باکو قادر به ارائه حتی یک برگه سند و نامه رسمی از طرف نادرشاه که وی در آن خود را امپراطور آذربایجان معرفی کرده باشد، نیستند. این ادعا در حالی مطرح می شود که نادر مشهد را به عنوان پایتخت خود انتخاب ، و به عنوان پادشاه ایران زمین سکه زد.
در سکه های «شاهی» نادر این شعر نقش بسته بود:


سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان … نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان

 
علامت شیروخورشید که نشانی ایرانی است علاوه بر اینکه در پرچم رسمی ایران نقش داشت، در نشان و مهر رسمی دوره افشار نیز نمایان است.

 

 

منابع اروپایی تاریخ نیز چنین ادعایی را بر نمی تابند. سردمداران جمهوری باکو نمی خواهند قبول کنند که یک کشور کوچک چند دهه ای هستند و مدام تلاش می کنند تا پیشینه دولتمداری برای خود کشف کنند. تا کنون یک معاهده بین المللی (پیش از 1990) به نام کشور یا پادشاهی آذربایجان، امضا نشده است و همین خود نشان از پنداربافی سبک از تاریخ نویسی دارد.
لازم به یادآوری است که نادر شاه افشار همانند برخی پادشاهان دیگر ترک زبان بود، اما ترک زبان بودن وی به معنی برپایی پادشاهی ترکی نیست. سیاستمداران و حاکمانی که در چارچوب سیستمی ایران به قدرت می رسیدند وارث میراث دولتمداری ایران شده و ریشه قومی آنها دخالتی در حکومت مندی نداشت. همچنان که برخی از پادشاه ترک همچون غزنویان و سلجوقیان برای کسب مشروعیت نسب خود را به پادشاهان ایران باستان می رسانیدند.
از جمله منابع اروپایی که به تاریخ ایران در دوره نادرشاه می پردازد، می توان به کتاب  The Sword of  Persia  یا شمشیر ایران است که به سرگذشت و تاریخ دوره نادری می پردازد.

نامه نگاری سلطان محمود اول با نادرشاه/ منیژه صدری