تو وطن بشناس ای خواجه نخست

۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴
تو وطن بشناس ای خواجه نخست

«سیاست ضد وحدت ملی» را دنبال می کنند انتقاد کرد!
افکار عمومی متعجب از این اظهارات عطاپور می پرسند، خود وی تا کنون کدام سیاست را دنبال می کرده است؟

 آذری ها بنابر منابع موثق می افزاید، حضور برخی افراد در سمت های مهم مدیریت استان  در حالی صورت می گیرد که  وزارت کشور تا کنون هشدارهای جدی به استاندار و خود این اشخاص در خصوص دنبال نکردن سیاست خلاف امنیت ملی داده است.