رضا شیبانی
از سیاست اتحاد اسلام تا نوعثمانی‌گری؛ همه خدعه‌های منطقه‌ای ترکیه علیه ایران

از سیاست اتحاد اسلام تا نوعثمانی‌گری؛ همه خدعه‌های منطقه‌ای ترکیه علیه ایران

امروز با یک امت گرایی جعلی از طرف ترکیه مواجهیم که متاسفانه توسط دنباله های داخلی قومگرا ترویج می شود. الفبای اولیه این امت گرایی دشنام دادن به مبانی هویت ملی ایرانی ست . اما قطعا بنا به تجربه تاریخی ، به سمت تخریب تشیع نیز خواهند رفت . این را تجربه تاریخی به ما می گوید.
پانترک های شبه اسلامی این پروژه را یک قرن پیش نیز اجرا کردند . در قالب پروژه ی اتحاد اسلام. ظاهرا از اتحاد اسلام می گفتند . اما هدف اصلی آن ها هضم کردن ایران و تشیع در عثمانی و مذهب آن بود.

اسماعیل رایین می نویسد:

“دو نفر از نمایندگان سلطان محمد پادشاه عثمانی، برای اتحاد مسلمین شرق میانه و الحاق ایران به تشکیلات اتحاد اسلام (که از اکثر ممالک سنی تشکیل شده و سلطان عثمانی سردمدار آن بود) فعالیت می‏کردند این دو نفر از جانب سلطان سنی عثمانی ماموریت داشتند تا به هر وسیله شده، دربار قاجاریه و نیز مردم ایران را که پیرو مذهب شیعه جعفری اثنی عشری بودند، وادارکنند تا وارد جرگه «اتحاد اسلام» شده و پایه ‏های «خلافت اسلامی» را برای پادشاه عثمانی مستحکم کنند ولی دربار قاجاریه و هیچ یک از رجال و بزرگان مملکت و بخصوص علمای شیعه ایران و بین‏ النهرین پیشنهاد آنها را نپذیرفتند.”

در واقع علما متوجه حیله های پشت پرده جریان اتحاد اسلام شده و دریافته بودند چنین اتحادی ، نه برای اعتلای اسلام که برای نابود کردن شیعه و ایران برای حفظ عثمانی است. اردوی اتحاد اسلام پس از ورود به ایران و تصرف تبریز ، پرچمی منافقانه به نام بیرلیک بایراقی(پرچم اتحاد) رونمایی کردند که یک پرچم ضد شیعی و ضد ایرانی بود. نویسنده ای پانترکیست به نام مهران باهارلی با افتخار به این جعل اذعان می کند:
“پرچم مجلس-حزب اتحاد اسلام، با قبول نمادهای «تورکی و اسلامی» به جای نمادهای «ایرانی و شیعی»، چرخشی تاریخی و بنیادی در تعریف هویت تورکان ساکن در ایران- تورک‌ایلی از «ایرانیت و شیعیت» به «تورکیت و اسلامیت» بشمار می‌رود”

ظاهرا امروز هم وقتی دوستانی با ذوق زدگی و احساس ظفرمندی اذان سنی بر فراز مسجد شیعی شوشا را پخش می کنند در مسیر همان استحاله از تشیع به اسلام اخوانی تکفیری هستند ؛ جریانی خطرناک که نمک گیر و هواخواه ترکیه اند و هم و غمشان را هم در داخل ایران به هجمه برعلیه نماد های ایرانی نهاده اند …. نشانه های تاریخی یکسان نیست؟