حمله پژاک به یک پاسگاه مرز در بانه: شهادت یک سرباز

۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴
حمله پژاک به یک پاسگاه مرز در بانه: شهادت یک سرباز

 به یک پاسگاه راهنمایی رانندگی در اطراف بانه به شهادت رسید.
شهید خجیدی اهل پاوه و ساکن کرمانشاه بود.