به دنبال سیاست ترک‌سازی باکو
تاکید بر سیاست نابودسازی زبان تالشی در حکومت باکو

۲ شهریور, ۱۴۰۱
تاکید بر سیاست نابودسازی زبان تالشی در حکومت باکو

رییس دانشگاه دولتی لنکران جمهوری آذربایجان علت حذف تدریس زبان تالشی در این جمهوری را اعلام کرد.
به گزارش سایت ” تحصیل فورومو” ، ناطق ابراهیم اف ادعا کرد : « والدین خواهان بار شدن درس زبان تالشی بر فرزندانشان نیستند!»
رییس دانشگاه دولتی لنکران گفت : « زبان های متعلق به خیلی از گروه های قومی ساکن جمهوری آذربایجان تدریس می شوند! اما مدتی است که تدریس زبان تالشی در این موسسه آموزش عالی متوقف شده است. زبان تالشی در دانشگاه دولتی لنکران تدریس می شد. برای تدریس زبان تالشی ، کارشناسان آموزش عالی تربیت شده اند. بخصوص که در کلاس های ابتدایی برنامه تدریس زبان تالشی اجرا شده است. اما، در این اواخر نه الفباء و نه مواد درسی آن آماده نشده است. برغم تشکیل گروه کاری در این زمینه، این روند سر نگرفت. زیرا شهروندان خواهان تدریس این رشته نیستند. براساس اطلاعات موجود، والدین خواهان بار شدن درس زبان تالشی بر فرزندانشان نیستند! آنها یادگیری این زبان در منازل را مطلوب تر اعلام کرده اند. به همین علت، تدریس این زبان متوقف شده است.»
رییس دانشگاه دولتی لنکران افزود: « اگر نیاز باشد ، می توان این زبان را تدریس کرد. اگر تقاضا وجود داشته باشد، تدریس زبان تالشی می تواند احیاء شود. اداره منطقه ای آموزش در حال بررسی این موضوع است. اگر آنها آموزش نیرو در این زمینه را لازم بدانند، می توان تدریس برای معلمان کلاس های ابتدایی این درس را احیاء کرد. در این صورت، باید کتاب درسی زبان تالشی تالیف شود.»
گفتنی است به علت حاکمیت سیاست ترک گرایی افراطی در جمهوری آذربایجان تحت پوشش به اصطلاح “آذربایجانگرایی” ، سیاست نابودسازی زبان های تاتی و تالشی و کردی و لزگی در این کشور حاکم است و به انحاء مختلف زبان تاتی و کردی تقریبا از بین برده شده است و نابودسازی زبان تالشی نیز طی سال های اخیر شدت گرفته است.

https://tehsilforumu.az/umumi/5099-ehtiyac-olsa-talish-dilinin-tedrisi-berpa-edile-biler-rektor.html