پندار بافی و دروغ گویی ارتجاع قومی در خصوص تعلیق سیامک دهقانپور از VOA

۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴
پندار بافی و دروغ گویی ارتجاع قومی در خصوص تعلیق سیامک دهقانپور از VOA

خبر تعلیق سیامک دهقانپور مجری برنامه افق در صدای امریکا نوشت شکایت فردی به نام بابک چپلیانی از بخش فارسی صدای امریکا و کارکنان آن به بازرسی کل وزارت خارجه باعث این تحول در صدای امریکا شده است.
این در حالی است که اصولا سیامک دهقان پور از صدای امریکا اخراج نشده بلکه تعلیق شده که این موضوع تا اندازه ای نیز با میل خود او همراه بوده و به طور کلی ارتباطی به مسائل و جهت گیری های سیاسی نداشت. به گزارش آذریها این مسئله به توافقات داخلی بخش فارسی صدای امریکا در خصوص تاکتیک های فنی اداره برنامه بازمی گشت.
به نظر می رسد برخی از عناصر قومی که مایل به شرکت در برنامه های تلویزیونی و تبلیغ تجزیه طلبی بودند، پس از شنیدن پاسخ منفی از تهیه کننده افق ، کینه وی را به دل گرفته و پس از خبر تعلیق او فرصت را مغتنم دانسته و اقدام به دروغ پراکنی علیه او کردند.
باید گفت بسیاری از تجزیه طلبان بارها در برنامه های افق شرکت داشتند. از آن جمله می توان به عارف کسکین، هومن سیدی، قره قولونجو،حسن هاشمیان، سعید قاسمی نژاد، تروریست های دموکرات کردستان ایران و … اشاره کرد.