انتصابات سوال برانگیز در استانداری آذربایجان غربی/ حضور پان ترکها در کرسی مدیرکلی

۲۷ فروردین, ۱۳۹۴
انتصابات سوال برانگیز در استانداری آذربایجان غربی/ حضور پان ترکها در کرسی مدیرکلی

غلامعلی سعادت که با بحث و تاملات بسیار در نهایت به عنوان استاندار آذربایجان غربی انتخاب شد، با انتصاب برخی از فرمانداران و مدیرکل های قوم گرا و پان ترکیست مورد انتقاد محافل سیاسی و مدیریتی کلان از جمله وزارت کشور است. به گزارش آذریها، انتصاب هوشنگ عطاپور مدیرمسئول نشریه بیگانه گرای آغری به عنوان مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استاندار و سپس حضورش در شورای فرهنگی این استان بسیار چالش بر انگیز است.
نشریه آغری یکی از نشریات ضدایرانی در ارومیه است که با گفتارهای قوم گرایانه و به ویژه کُردستیزانه شناخته می شود. چنین انتصاباتی در استان حساس و مرزی مانند آ.غ به ویژه در قبال حضور پر رنگ کردها جای بحث زیادی دارد و این تصور را به وجود آورده است که دولت مساوی پان ترکیسم است. به این ترتیب گروه های تروریست مانند پژاک و کومله یا دموکرات می توانند با فریب شهروندان،احساس محرومیت و تعبیض کذایی بیشتری به آنها تلقین کنند و وانمود کنند که گویا دولت از هر جنبه بر علیه کردها برنامه ریزی می نماید. چرا باید بهانه دست تروریست ها داد و ریسک های امنیتی را بالا برد؟
از سوی دیگر باید پرسید حضور یک مدیر پان ترکیست در سمت مدیریتی چه نتایج و دستاوردهای مثبتی جز چالش های امنیتی و قومی در یک استان مرزی به بار خواهد آورد؟
جای تعجب نخواهد بود اگر در آینده نزدیک حجم بالایی از کمک های دولتی نصیب ان.جی.او ها و نشریات بیگانه گرایی شود که در صدد تجزیه کشور هستند.

مقامات و مسئولین کشور در قبال چه خدمت و کدام کارنامه فرهنگی هوشنگ عطاپور را به عنوان مدیرکل فرهنگی و اجتماعی منصوب کرده اند و چه انتظاری از وی دارند؟

همچنین هادی بهادی عضو سابق شورای شهر و از نزدیکان یکی از نمایندگان مجلس به عنوان مدیرکل عمرانی استانداری منصوب شده است. خبر اقدامات در رسانه های مانند VOA AZARI و غیره به خوبی پوشش داده می شود.

با وجود چنین افرادی در راس امور فرهنگی استان آذربایجان غربی جای تعجب نخواهد بود که تندیس فردوسی در سلماس برچیده شود و این استان رکورد نشریات تجزیه طلب با رانت های دولتی را خود اختصاص دهد. جناب آقای رحمانی فضلی وزیری قابل ، آگاه و با سواد است و انتظار می رود ضمن ورود به این مسئله با حضور خزنده عوامل بیگانه در استانداری مقابله نماید.