سفر “الهام علی اف” به عربستان در سایه سکوت خبری صداوسیما

۲۲ فروردین, ۱۳۹۴
سفر “الهام علی اف” به عربستان در سایه سکوت خبری صداوسیما

مراکز خبری عمده کشور صورت نگرفت بلکه حتی خبر آن نیز از اخبار صداوسیما پخش نشد.
این دیدار بدون برنامه قبلی و در راستای یارگیری عربستان از کشورهای اسلامی منطقه تقویت حمایت از سلفی گری صورت گرفت.
به نظر می رسد با توجه به رویکرد جدید عربستان در شناسایی و همکاری با اسرائیل دعوت از الهام علی اف به عنوان دوست اسرائیل در منطقه و تشکیل محور فرعی: باکو، اسرائیل و عربستان صورت گرفته است.
یارگیری از جهان اسلام به ویژه رئیس جمهوری یک کشور شیعه هدف دیگر عربستان در این دیدار بود.
جای سوال است که کشوری که ادعای سکولاریسم دارد چرا در سیاست خارجی با جهان وهابی و ارتجاعی ترین طیف آن به همگرایی می رسد؟
عاکیف حیدرلی” گفت؛ سفر ” الهام علی اف” رئیس جمهور آذربایجان به عربستان در زمانیکه این کشور با نقض قوانین بین المللی، مسلمانان یمن را مورد تجاوز خود قرار داده است ، اقدام درست و قابل توجیهی نیست.
در این میان برخی شخصیت ها و سیاسیون مذهبی جمهوری باکو ، از جمله عاکیف حیدرلی بودند که از این سفر انتقاد کردند.
وی از عدم شرایط برای برگزاری تجمع های اعتراضی در جمهوری آذربایجان انتقاد و بر برگزاری نشست های اعتراضی در این کشور برای محکومیت آل سعود تاکید کرد.
حیدرلی به مبارزات بحق مردم یمن در تامین آزادی های مشروع خود نیز اشاره کرده و توقف خشونت ها را ضروری دانست.