جمیل حسنلی به الهام علی‌اف
۴۰ میلیون پیش کش، فعلا ۱۰ میلیون داخل را استحاله نکن!!

۲۲ آبان, ۱۴۰۱
۴۰ میلیون پیش کش، فعلا ۱۰ میلیون داخل را استحاله نکن!!

جمیل حسنلی ، نماینده پیشین مجلس باکو و رییس شورای ملی تاکید کرد سخنان الهام علی اف، رییس مبنی بر به اصطلاح حمایت از حق تحصیل آذری های ایران به زبان مادری، با عملکرد حکومت باکو در ایجاد وضعیت نابسامان تحصیل به زبان آذری در خود جمهوری باکو تضاد آشکار دارد!

جمیل حسنلی با انتشار مقاله ای در سایت “آزادلق گفت:

علی اف هر فصل به ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه گزارش می دهد که تعداد مدارس روسی زبان در [به اصطلاح] جمهوری آذربایجان  35 درصد است. یعنی طی دوره حاکمیت الهام علی اف، از هر سه کودک در ج ، یک کودک به زبان روسی تحصیل می کند و زبان روسی مجددا به یکی از زبان های رایج مردم تبدیل شده است. … سازمان پذیرش دانشجو حدود چهار، پنج سال قبل که ظاهرا  آموزش با شدت جریان داشت، (یعنی در دوره قبل از محدودیت های کرونایی) اعلام کرده بود که  55.85 درصد از کلاس نهمی های شرکت کننده در آزمون زبان مادری آذری، نمره 2 ، دو و نیم یا  3 گرفته اند. همچنین 45.68 درصد از کلاس یازدهمی های شرکت کننده در  آزمون زبان مادری آذری همین نمرات را گرفته بودند. حال آنکه آمار نمرات پایین در آزمون زبان آذری در دوره نظام شوروی ، هیچ گاه بیش از 10 درصد نبود. »

جمیل حسنلی افزوده است : «اما ابتدا باید برای درد این   55.85 درصد از دانش آموزان خودمان که از تحصیل به زبان مادری خود یتیم مانده اند، چاره ای کرد!»

جمیل حسنلی با اشاره به وضعیت نابسامان آموزش در جمهوری آذربایجان افزوده است : « بی تردید ، افزایش شمار مدارس روسی زبان صرفا  سیاسی نیست، بلکه ناشی از شکستن کمر آموزش در نظام آموزشی است. همین نمرات پایین، در درس ریاضیات نیز ثبت شده است. افزایش سریع وزن مدارس روسی زبان که در ابتدای به  حاکمیت رسیدن الهام علی اف ، از هر پنج مدرسه یکی به زبان روسی بود و اکنون از هر سه مدرسه ، یکی به زبان روسی، از یک سو ناشی از تملق الهام علی اف به پوتین است، از سوی دیگر به علت کاهش سریع کیفیت آموزش به زبان آذری، فقدان دسترسی مدارس جمهوری آذربایجان به منابع اینترنتی به زبان مادری و روسی بودن زبان ارتباطی خانواده حاکم است.  40 میلیون خارج از جمهوری آذربایجان به کنار، ما در کشور خودمان در حال استحاله هستیم!  در مورد ادعای الهام علی اف مبنی بر تامین حقوق و امنیت 40 میلیون هم تبارانمان نیز باید تاکید کنیم که در این مورد هم وضعیت روسی است. در دوره حکومت الهام علی اف ، بیش از 35 درصد از 5 میلیون نفر آذربایجانی های دارای توان کار، کشور را برای یافتن کار و نان ترک کرده، به خارج مهاجرت کرده اند. اکنون نیز به بهانه مقابله با کرونا، مرزهای جمهوری آذربایجان به روی بازگشت این مهاجران و جویندگان نان بسته شده است و ماه هاست که ده ها هزار نفر آذربایجانی در داغستان روسیه پشت مرزهای جمهوری آذربایجان سرگردان باقی مانده اند و نمی توانند وارد کشور خود شوند. در حالی که ، کلمه “همه گیری” کرونا در دنیا از گویش حذف شده است، الهام علی اف نه تنها  مرزهای جمهوری آذربایجان را به بهانه “همه گیری” (کرونا) به روی همان 40 میلیون، بلکه به روی دو میلیون نفر از همین 10 میلیون شهروندان خود جمهوری آذربایجان که برای یافتن نان به خارج مهاجرت کرده اند، بسته نگه داشته است.  حتی آذربایجانی های گرجستان که ذره ای از آن 40 میلیون هستند، نمی توانند خویشاوندان خود را در جمهوری آذربایجان ببینند.»